• HDMI till SCART omvandlare
 • HDMI till SCART omvandlare
 • HDMI till SCART omvandlare
 • HDMI till SCART omvandlare
 • HDMI till SCART omvandlare
 • HDMI till SCART omvandlare
 • HDMI till SCART omvandlare
 • HDMI till SCART omvandlare
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Darmowa dostawa

INF Konwerter HDMI na SCART

Konwerter sygna u do wy wietlania obrazu i wideo z no nika HDMI, takiego jak laptop lub odtwarzacz blu-ray na starszych telewizorach z SCART (composite video / audio).
69,99 zł (brutto) 56,90 zł (netto)
Brutto
Przy zamówieniu w ciągu
Dgr
:
Heures
:
Min
:
Seconde
otrzymać towar pomiędzy Pi 28.6. - Wt 2.7.otrzymać towar pomiędzy Po 1.7. - Śr 3.7.
svg-img
Darmowa dostawa
svg-img
Błyskawiczne dostawy
svg-img
90-dniowe prawo do odstąpienia od umowy
svg-img
Darmowe zwroty
svg-img
Roczna gwarancja na wszystkie produkty

Konwerter sygna?u do wy?wietlania obrazu i wideo z no?nika HDMI, takiego jak laptop lub odtwarzacz blu-ray na starszych telewizorach z SCART (composite video / audio).

 

Teraz mo?esz ogl?da? zdj?cia i wideo z urz?dze? wyposa?onych w HDMI, takich jak laptop lub odtwarzacz Blu-Ray nawet na starszym telewizorze, VHS / VCR, projektorze lub nagrywarce DVD. Adapter konwertuje cyfrowe sygna?y HDMI i MHL na analogowe sygna?y SCART (CVBS). Jest ?atwy do przenoszenia i ?atwy w u?yciu; pod??cz i graj (plug-and-play), nie wymaga sterowników. W zestawie kabel USB do ?adowania przez komputer lub z zasilaczem. Konwerter obs?uguje standardowe formaty TV NTSC i PAL. Urz?dzenie jest kompatybilne z HDMI 1.3b i starszymi wersjami.

 

 

Do czego s?u?y konwerter HDMI na SCART?

HDMI jest obecnie jednym z najcz??ciej u?ywanych interfejsów do transmisji audio i wideo; oferuje nie tylko wysok? rozdzielczo?? obrazu, filmu i d?wi?ku, ale tak?e szybk? transmisj?. Jednak nie ka?de gospodarstwo domowe posiada telewizor lub ekran z wej?ciem HDMI. Nadal u?ywane s? stare telewizory i urz?dzenia z interfejsem SCART. W zwi?zku z tym pojawia si? pytanie: Czy mog? sprawi?, aby moje urz?dzenie HDMI by?o kompatybilne z wej?ciem SCART np. starego telewizora?

 

HDMI (High Definition Multimedia Interface) to interfejs, który umo?liwia ca?kowicie cyfrow? transmisj? d?wi?ku i obrazu na ekran. Oznacza to, ?e zarówno dane audio, jak i wideo musz? mie? posta? cyfrow?, tak aby kabel HDMI móg? rozpozna? dane i przes?a? je do innych urz?dze?.

 

SCART (Syndicate by Constructeurs d'Appareils) jest starszym interfejsem powszechnie stosowanym w telewizorach i magnetowidach. G?ówn? zalet? interfejsu SCART by?o to, ?e obs?uguje on ró?ne analogowe ?cie?ki transmisji, takie jak composite video, S-video czy RGB. Ale SCART nie mo?e obs?ugiwa? cyfrowych metod transmisji. W przeciwie?stwie do interfejsu HDMI s? tutaj transmitowane tylko sygna?y analogowe, na przyk?ad z magnetowidu do telewizora. Oba sygna?y - audio i wideo - musz? wi?c by? dost?pne w formie analogowej.

 

Aby wej?cie SCART na starszym ekranie mog?o przetwarza? sygna?y cyfrowe z nowszego urz?dzenia z wyj?ciem HDMI, musz? one najpierw zosta? przekonwertowane na sygna?y analogowe. W tym celu potrzebny jest tzw. konwerter HDMI na SCART. Ze wzgl?du na niekompatybilno?? transmisji analogowej i cyfrowej, "mechaniczny" kabel adaptera nie jest wystarczaj?cy do przesy?ania sygna?u wideo z HDMI do SCART, ale wymagane jest urz?dzenie konwertuj?ce sygna?y. (W przypadku standardowego kabla z HDMI do SCART albo utrata jako?ci jest du?a, albo transmisja nie b?dzie dzia?a? w ogóle).

 

Jednak przy pomocy konwertera SCART na HDMI wszystkie cyfrowe dane audio i wideo mog? by? konwertowane na analogowe. Wystarczy pod??czy? oba urz?dzenia do konwertera, a zajmie si? on konwersj? przychodz?cych sygna?ów cyfrowych i wychodz?cych analogowych. Za pomoc? konwertera SCART na HDMI mo?na wygodnie kontynuowa? korzystanie ze starych urz?dze?, które nadal posiadaj? wej?cie SCART!

 

 

WA?NA UWAGA: Adapter nie konwertuje w drug? stron?! Ten adapter konwertuje tylko i wy??cznie z HDMI na Scart, a nie na odwrót. Je?li chcesz wykona? po??czenie odwrotne, potrzebujesz konwertera SCART na HDMI!

 

 

Dane techniczne:

 • Wej?cie: 1 x HDMI
 • Wyj?cie: 1 x SCART
 • Rozdzielczo?? wej?ciowa: 640x480 @ 60Hz, 800x600 @ 60Hz, 1024x768 @ 60Hz, 1280x720 @ 60Hz, 1280x1024 @ 60Hz, 1360x768 @ 60Hz, 1600x1200 @ 60Hz, 1920x1080 @ 60Hz, 576p / 60Hz, 720p50 / 60Hz, 1080i50 / 10Hz /24/25/50/59.94/60Hz.
 • Format wyj?ciowy: PAL, NTSC
 • Wymiary: 88 mm x 58 mm x 26 mm

 

 

Zawarto?? opakowania:

 • Adapter HDMI na SCART
 • Kabel do ?adowania USB (do pod??czenia do gniazda ?ciennego potrzebny jest równie? zasilacz sieciowy / nie jest do??czony)
 • Instrukcja obs?ugi
INF
TCI-HTSC-Black
16 cm
11 cm
2.50 cm
77 g
7314280032730
5-7 dni
Produkty powiązane Pokaż więcej  
Deals Of The Week Pokaż więcej  
Summer Deals Pokaż więcej